Translation: Click to toggle diacritical marks Click to open and empty search window Click to open lexicon Click to show Rahlfs Click to toggle definitions Click to hide morphology
12345678910111213141516171819202122232425 
 26272829303132333435363738394041424344454647484950


Verse 1 Ἐν ἀρχη ἐποίησεν θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
Verse 2 δὲ γῆ ἠν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος
Verse 3 Καὶ εἰπεν θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς
Verse 4 Καὶ εἰδεν θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν καὶ διεχώρισεν θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους
Verse 5 Καὶ ἐκάλεσεν θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία
Verse 6 Καὶ εἰπεν θεός γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσω τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος καὶ ἐγένετο οὕτως
Verse 7 Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος ἠν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος
Verse 8 Καὶ ἐκάλεσεν θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν καὶ εἰδεν θεὸς ὅτι καλόν καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα δευτέρα
Verse 9 Καὶ εἰπεν θεός συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφθήτω ξηρά καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν καὶ ὤφθη ξηρά
Verse 10 Καὶ ἐκάλεσεν θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας καὶ εἰδεν θεὸς ὅτι καλόν
Verse 11 Καὶ εἰπεν θεός βλαστησάτω γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὑ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτω κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐγένετο οὕτως
Verse 12 Καὶ ἐξήνεγκεν γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὑ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτω κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ εἰδεν θεὸς ὅτι καλόν
Verse 13 Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα τρίτη
Verse 14 Καὶ εἰπεν θεός γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τω στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς
Verse 15 Καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τω στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐγένετο οὕτως
Verse 16 Καὶ ἐποίησεν θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός καὶ τοὺς ἀστέρας
Verse 17 Καὶ ἔθετο αὐτοὺς θεὸς ἐν τω στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς
Verse 18 Καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους καὶ εἰδεν θεὸς ὅτι καλόν
Verse 19 Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα τετάρτη
Verse 20 Καὶ εἰπεν θεός ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐγένετο οὕτως
Verse 21 Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζωων ἑρπετῶν ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος καὶ εἰδεν θεὸς ὅτι καλά
Verse 22 Καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς
Verse 23 Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα πέμπτη
Verse 24 Καὶ εἰπεν θεός ἐξαγαγέτω γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ ἐγένετο οὕτως
Verse 25 Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν καὶ εἰδεν θεὸς ὅτι καλά
Verse 26 Καὶ εἰπεν θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς
Verse 27 Καὶ ἐποίησεν θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς
Verse 28 Καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς
Verse 29 Καὶ εἰπεν θεός ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς καὶ πᾶν ξύλον ἔχει ἐν ἑαυτω καρπὸν σπέρματος σπορίμου ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν
Verse 30 Καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετω τω ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς ἔχει ἐν ἑαυτω ψυχὴν ζωῆς πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν καὶ ἐγένετο οὕτως
Verse 31 Καὶ εἰδεν θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα ἕκτη